cennik

Wynajem kortów sezon letni 2024

Nauka gry z trenerem – 140 zł/h + opłata za kort (przy jednorazowej opłacie za więcej niż 10 godzin, cena jednostkowa wynosi 130 zł/h)

 

Cennik obowiązuje od 01.05.2024 do 30.09.2024

 

KARNETY:

5h kortu OPEN – 340 zł,
10h kortu OPEN – 650 zł,
20h kortu OPEN – 1200 zł,

5h kort OPEN + Trener – 990 zł
10h kort OPEN + Tre
ner – 1950 zł

Odwołanie rezerwacji może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed wyznaczonym czasem gry. W przypadku nie odwołania rezerwacji w wyżej wymienionym terminie, Klient zobowiązany jest uiścić należną opłatę za najem kortu w całości jak również opłatę za godzinę gry z trenerem w przypadku gdy rezerwacja ją obejmowała.

Regulamin rezerwacji kortów

Wynajem kortów sezon zimowy 2023/2024

Nauka gry indywidualnie z trenerem – 140 zł/godz. + opłata za kort (przy jednorazowej opłacie za więcej niż 10 godzin, cena jednostkowa wynosi 130 zł/h)

KARNETY (ważność do 30.04.2024):

10h kortu OPEN – 1200 zł,

5h kortu OPEN – 625 zł,

10h kort OPEN + Trener – 2500 zł,

5h kort OPEN + Trener – 1275 zł

Ceny wskazane w Cenniku „Wynajem kortów” obowiązują w okresie od 01.10.2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Począwszy od 1.01.2024r. do 30 kwietnia 2024 r. Ceny jednostkowe wskazane w Cenniku mogą zostać podwyższone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 2023 r. ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS publikowanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Tenis 10 & Junior

Ceny wskazane w Cenniku „Tenis 10 & Tenis Junior” oraz ” Grupy rekreacyjne” obowiązują w okresie od: 1.09.2023 r. do 31.12.2024 r. 

Począwszy od 1.01.2024r. do 31 marca 2024 r. Ceny jednostkowe wskazane w Cenniku mogą zostać podwyższone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 2022 r. ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS publikowanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.Począwszy od 1.04.2024r. do 30 czerwca 2024 r. Ceny jednostkowe obowiązujące w I kwartale 2023 r. mogą zostać podwyższone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 2024 r. ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS publikowanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Grupy rekreacyjne – sezon 2023/2024